Прием

Средно училище „Иван Вазов” гр. Поморие:

https://priem.pomorie.bg/index

Прием за I клас за учебната 2017/2018 г. -  Заповед І клас

http://pomorie.bg/31921/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/

Прием след VII клас 2017-2018 г.   Ред за прием 20172018

Заповед за прием на документи – Заповед прием документи класиране; Заповед прием документи класиране_0001

За всички младежи, за които образованието е ценност, знанието – сила, а училището  – път към успешна житейска реализация, СУ “Иван Вазов” предлага обучение, съобразено със съвременните стандарти и потребности на обществото в 21 век.

Обучението се осъществява от високо квалифицирани преподаватели в областта на хуманитарните предмети, природо – математическите науки, чуждите езици и информационните технологии.

Паралелка след VII клас 
Профил Чуждоезиков –  с интензивно изучаване на английски език, ІІ Чужд език – руски
Обявената за 2017-2018 г. паралелка дава стабилна подготовка по английски и руски език. Учениците придобиват компютърни умения.

 СУ ”Иван Вазов” разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, безжичен Интернет, Фитнес зала, Библиотека.

Телефони за контакти:
0596 2 31 17, 0596 2 31 16
факс: 0596 2 31 16
мобилен телефон: 0898316178
имейл: souvazov@abv.bg
адрес: гр. Поморие, ул. ”Солна” № 19
уеб-страница: http://http://souivanvazov-pomorie.com