СОУ "Иван Вазов" град Поморие
СОУ Иван Вазов Поморие    

Средно общообразователно училище „Иван Вазов” гр. Поморие приема учиници за новата учебна година!

Вие разглеждате Последните Новини

Правила за осигуряване на реда, сигурността и пропусквателния режим

Заповед Правила Заповед на кмета на община Поморие стр.  1  стр. 2 стр. 3 ...

Заповеди за учениците в самостоятелна и индивидуална форма на обучение

Приравнителни януари 2018 Заповеди за самостоятелна форма на обучение – януарска сесия 2018 г. – Самостоятелна януари 2018 График на изпитите през януарската сесия – График самостоятелна януари 2018 SFO...

Видео

Нашите образователни и интересни видеоклипове
Подробности »

Фотогалерия

Тук можете да видите снимките на нашето училище
Подробности »

Профил на купувача

Договор за доставка на гориво през 2017 г. – Договор гориво
Процедура за обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП за приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка
Електронна страница на СОУ “Иван Вазов”, гр. Поморие – http://souivanvazovpomorie.co ml category I %D l%83%D I%87 %D}%B 5%D0%B |%D0%BD%DO%B 8 -
%D r%80%D 0%85%D t%8 L%D 1%83%D 1%80%D t%8 t%D0%88 I %D o%BF %D l%80%D
0%BE%DL%84%D0%P,8%D0%BB-%D0%BD%D0%B,0-
%D}%BA%DL%83%D0%BF%DL%83%D0%82%D0%P,0%Dl%87%D0%B0l
Изберете ресурс от списъка вдясно.
Подробности »